Search
piątek 21 Wrzesień 2018
  • :
  • :

Milionowe zadłużenie spółdzielni – spór o ciepłą wodę.

Około 100 osób otrzymało od spółdzielni mieszkaniowej pismo z żądaniem uiszczenia zaległych płatności za ciepłą wodę za lata 2007-2013. W większości są to osoby które sprzedały już swoją nieruchomość. Zadłużenia sięgają nawet 5 tyś. złotych. W zaistniałej sytuacji zastanawiający jest fakt, że właściciele mieszkań przy zbywaniu lokali uzyskali od spółdzielni zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami. Jak twierdzą mieszkańcy dług to wynik niegospodarności spółdzielni w latach 2007-2015, kiedy to ,,zginęło” 30.000 m3 ciepłej wody, wartej ponad milion złotych.

Wygląda zatem na to, że spółdzielnia otrzymała od Geotermii faktury za dostawy ciepłej wody za ostatnie 10 lat i pojawił się problem, który trzeba było jakoś rozwiązać. Zaproponowano wówczas, żeby obciążyć tą płatnością spółdzielców, którzy faktycznie korzystali z wody w okresach, których dotyczy płatność, nie zaś aktualnych właścicieli odnośnych lokali.

W dalszym ciągu nie wiadomo jak będzie wyglądać rozliczenie za ciepła wodę u lokatorów, którzy nadal korzystają z mieszkań podlegających spółdzielni.

Sprawą zainteresowała się senator Lidia Staroń, która złożyła zawiadomienie do prokuratury krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa. Możemy się zatem spodziewać finału tej historii na wokandzie sądu.

W dniu wczorajszym tj.2 0.02 został wyemitowany na ten temat materiał na TVP1. W najbliższym czasie (prawdopodobnie 1 marca) swój materiał w tej sprawie przedstawi także tv Polsat – ,,Interwencja,,

Materiał TVP.
One thought on “Milionowe zadłużenie spółdzielni – spór o ciepłą wodę.

Comments are closed.