Search
niedziela 22 Lipiec 2018
  • :
  • :

FAJERWERKI-BAW SIĘ BEZPIECZNIE!

Jak co roku, to właśnie Sylwestrowa noc jest czasem kiedy odpalamy najwięcej fajerwerków. Oprócz tego, że ma być hucznie i widowiskowo zadbajmy aby było też bezpiecznie. Co roku na terenie kraju dochodzi do kilkudziesięciu poparzeń, zranień i pożarów- ich powodem w większości jest nieprawidłowe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przepisy zakazują używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych z wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia!

Pamiętaj:

·        Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

·        Poinformuj policję o osobach sprzedających fajerwerki dzieciom-

·        Nie pozwalaj dzieciom odpalać fajerwerków, ponadto sprawuj nad nimi nadzór by nie podchodziły a blisko

·        Kupuj fajerwerki u sprawdzonych, pewnych sprzedawców i stosuj się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków;

·        Jeśli będziesz odpalał fajerwerki-ogranicz alkohol

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

·        Obudowa nie posiada żadnych uszkodzeń: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;

·        Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;

·        Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;

·        Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;

·        Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);

·        Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania;

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

·        Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;

·        Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

·        Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;

·        Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;

·        W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;

·        Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

·        Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

·        Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie

 

opr.: asp. Agnieszka Ciereszko