Search
poniedziałek 18 Czerwiec 2018
  • :
  • :

Kilka słów o inwestycjach w Mszczonowie

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek odpowiada na pytania o inwestycjach przeprowadzanych w gminie Mszczonów.

Panie Burmistrzu, wakacje były w Gminie Mszczonów okresem, w którym pod względem inwestycyjnym wiele się działo. Część prac już została zakończona. Wiele zostanie sfinalizowanych we wrześniu. Które z inwestycji uważa Pan za kluczowe?

Wszystkie są ważne i świadczą o tym, iż Gmina Mszczonów nieprzerwanie się rozwija. Zacznę może jednak od udzielenia informacji na temat poprawy stanu naszych dróg i ulic. Faktycznie nie brakuje nam teraz inwestycyjnego „zamieszania”. W centrum miasta najłatwiej się o tym przekonać jadąc ulicą Warszawską. Jej odcinek na długości od Term po rondo przy Szkole Podstawowej to pokaźnych rozmiarów plac budowy. Przebudowa ulicy daje się nieźle we znaki kierowcom. Staramy się, aby ukończyć prace jak najszybciej, gdyż dobrze wiemy, jak intensywny ruch panuje na tym odcinku w okresie dowożenia dzieci do szkół. Zgodnie z planem finisz rozpoczętych działań nastąpi we wrześniu. Drogowe prace modernizacyjne zakończyły się natomiast na: ulicy Ogrodowej w Olszewku, ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach, ulicy Leśnej w Osuchowie i ulicy Spokojnej w Dwórznie. W samym Mszczonowie zmodernizowano nawierzchnie na ulicach: Piekarskiej, Olchowej, Żyrardowskiej i Fabrycznej. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym położyliśmy nową nawierzchnię asfaltową w Piekarowie i zmodernizowaliśmy skrzyżowanie w Badowo – Dańkach. We wrześniu przyjdzie jeszcze kolej na remonty ulic: Leśnej oraz Głównej w Zdzieszynie, Głównej w Szeligach i Granicznej w Lublinowie. Pod koniec października przebudowana zostanie ponadto ulica Sosnowa we wsi Gąba.

W co jeszcze, oprócz dróg, inwestowane są obecnie gminne fundusze?

W październiku zakończymy remont wiaduktu nad linią kolejową Centralnej Magistrali Kolejowej w miejscowości Powązki. Trwa też termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osuchowie (Zespół Szkół Publicznych i budynek komunalny z siedzibą GCI), a także w Piekarach (Szkoła Podstawowa). W wymienionych obiektach docelowo działać będą gazowe pompy ciepła i fotovoltaika. Cały proces zmian w obiektach już się rozpoczął. Stan zaawansowania prac jest różny. Koniec całego procesu, to dopiero maj 2018 roku.

Mieszkańcy oczekują też zapowiadanych inwestycji na terenach przykościelnych, czyli przebudowy parku miejskiego i stworzenia tzw. rekreacyjnych błoni mszczonowskich.

To, oczywiście, część planu rewitalizacji Mszczonowa. Prace rewitalizacyjne, które zapowiadaliśmy już w tamtym roku, są niestety poważnie opóźnione. Za ten stan rzeczy odpowiada przeciągający się w Urzędzie Marszałkowskim proces oceny zgłoszonych wniosków o dofinansowanie. My, oczywiście, złożyliśmy wymaganą dokumentację w terminie. Ufam, że Urząd Marszałkowski przyspieszy ocenę wniosków.

Wśród mieszkańców panuje też przekonanie, że opóźniają się prace przy budowie parku wodnego Suntago we Wręczy. Czy to prawda?

Ta potężna inwestycja nie jest prowadzona przez Gminę. Jednak o jej realizacji jestem na bieżąco informowany. Zapewniam wszystkich, że nic złego przy budowie Suntago się nie dzieje. Harmonogram budowy jest realizowany. Wstrzymanie działań inwestycyjnych wystąpiło natomiast na placu budowy nowego komisariatu policji. Wykonawca z inwestorem muszą jeszcze dojść do porozumienia w kilku kwestiach, ale jak sądzę nie wpłynie to znacząco na wydłużenie terminu realizacji zadania.

Od naszej ostatniej rozmowy minęło około półtora miesiąca i to wystarczyło, aby w tym czasie rozrosła się dzielnica przemysłowa. Nowa hala stanęła przy ulicy Tarczyńskiej. Jaki jest nowy obiekt?

Nowo pobudowana hala ma powierzchnię 15 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja jest realizowana przez P3 Logistic Parks, który zarządza lwią częścią mszczonowskiej dzielnicy przemysłowej. To, że dzielnica przemysłowa wciąż żyje i się rozwija, bardzo mnie cieszy, gdyż to taki nasz lokalny silnik, napędzający gminną gospodarkę.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

Rozmawiał Mateusz Milczarek, GCI