Search
niedziela 22 Lipiec 2018
  • :
  • :

Wigilijne spotkanie rzemieślników

Grudzień, to czas świątecznych spotkań, podczas których członkowie lokalnej społeczności składają sobie życzenia i symbolicznie dzielą się opłatkiem. Nie inaczej było w mszczonowskim Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Przedstawiciele tego Stowarzyszenia zebrali się w sali widowiskowej OSP Mszczonów, by połamać się opłatkiem, podziękować za wspólny rok i złożyć życzenia świąteczne i noworoczne.

Bożonarodzeniowe spotkanie otworzył prezes Cechu Zbigniew Bednarek, który serdecznie powitał całą rzemieślniczą rodzinę. Wśród gości tegorocznego opłatka rzemieślników znaleźli się: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, prezes OSP Mszczonów Janusz Legięcki, naczelnik OSP Mszczonów Grzegorz Koperski oraz księża proboszczowie Tadeusz Przybylski i Sławomir Tulin. Na szczególnie ciepłe słowa kierującego Stowarzyszeniem zasłużyły także cechowe seniorki Irena Domalska i Marianna Kwiatkowska, radni Piotr Chyła i Robert Głąbiński, a także przedstawiciele mediów Tadeusz Sułek („Życie Żyrardowa”) i Dagmara Bednarek („Merkuriusz Mszczonowski”).

Prezes Zbigniew Bednarek złożył także świąteczne życzenia wszystkim zgromadzonym, życząc wspaniałego Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Przedstawił także nową kierownik biura Cechu, Danutę Szkop, oraz uczącą się pod jej okiem stażystkę Karolinę Olczak. Na zakończenie swojego wystąpienia poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci dwóch zmarłych w tym roku członkiń Stowarzyszenia –  Jadwigi Rybińskiej i Małgorzaty Olczak.

Starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz przypomniał zebranym o św. Józefie – patronie ludzi pracujących, który również był rzemieślnikiem. Dziękował za to, że Cech opiekuje się uczniami i przygotowuje młodych do wykonywania przyszłego zawodu. Starosta złożył także życzenia świąteczne i przypomniał, że w tym czasie warto zwracać szczególną uwagę na osoby potrzebujące a także przepraszać i wybaczać innym, bo właśnie na tym polega istota Bożego Narodzenia.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek w swoim krótkim wystąpieniu podsumował mijający rok. Opowiedział m.in. o programie rewitalizacji i postępach w budowie Park of Poland. Podkreślał, że właśnie powstanie wielkiego, rekreacyjnego obiektu stwarza dla rzemieślników ogromną szansę rozwoju – zwłaszcza dla tych, którzy będą potrafili odnaleźć dla siebie niszę i ją wykorzystać. Na zakończenie burmistrz Kurek życzył wszystkim dużo zdrowia, realizacji planów oraz tego, by Mszczonów rósł w silę a miasto i jego mieszkańcy żyli dostatniej.

Słowa Pisma Świętego podczas rzemieślniczego spotkania odczytał Mariusz Dąbrowski. Następnie, ksiądz Przybylski pobłogosławił opłatek przypominając o pojednaniu, które było celem przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Proboszcz podkreślał, że rzemieślnicy wprost realizują Boży nakaz zapisany w Biblii i „czynią sobie Ziemię poddaną”. Po słowach księdza wszyscy obecni podzielili się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia i kończąc tym samym oficjalną część spotkania, po której na wszystkich czekał bożonarodzeniowy poczęstunek.

Dagmara Bednarek, GCI