Aktualności

Tak 27 kwietnia Mszczonów dziękował za kanonizację

13952Mszczonowianie za kanonizację Ojca Świętego podziękowali podczas Mszy Świętej dziękczynnej, jaką w kościele farnym celebrowali dwaj  proboszczowie: ks. dziekan Tadeusz Przybylski -proboszcz Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela i ks. Sławomir Tulin- proboszcz Parafii p.w. Świętego Ojca Pio. W Eucharystii wzięło udział liczne grono  wiernych. Przy ołtarzu stanęły trzy poczty sztandarowe: Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości,  OSP Mszczonów i OSP Wręcza. Strażacy z Wręczy przybyli do świątyni całym oddziałem. Władze samorządowe reprezentowali: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski i przewodnicząca Komisji Oświaty radna Barbara Gryglewska. Obok samorządowców  zasiedli członkowie Zarządu Cechu. Na tej szczególnej Mszy   nie mogło też  oczywiście zabraknąć przedstawicieli  Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie. W jego imieniu na zakończenie Eucharystii przemówił Łukasz Koperski, który w Komitecie pełni rolę prezesa. Podziękował on wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Mszczonów, którzy nie tylko w 2006 roku wsparli ideę  budowy pomnika papieskiego, ale także  po jego wybudowaniu nadal przez lata wpłacali określone kwoty na  konto Komitetu z myślą o fundowanych przez niego  stypendiach dla uzdolnionej młodzieży. Prezes zapowiedział, że stypendia przyznane w tym roku, będą ostatnimi, gdyż  formuła Komitetu już się wyczerpała i ewentualnie  szczytną ideę pomagania miejscowym studentom  oraz najzdolniejszym uczniom szkół średnich  może przejąć fundacja. Osoby, które chciałyby się zająć jej prowadzeniem z  pewnością nadal będą mogły liczyć  na  wsparcie miejscowych Parafii oraz władz samorządowych. Uroczyste wręczenie  stypendiów odbyło się przy pomniku Świętego Jana Pawła II. Stypendystom gratulowali osobiście członkowie Komitetu: prezes Łukasz Koperski, sekretarz Ewa Eljasz, skarbnik Arkadiusz Bieńkowski oraz członkinie: Barbara Gryglewska i Bożena Kowalska. Prezes  Koperski wyraził też  nadzieję, że przy tej doniosłej chwili jest też duchem zmarły były skarbnik Komitetu ś.p. Krzysztof Gołyński.

W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się:  Ewelina Gołębiewska – studentka  Politechniki Łódzkiej, Aleksandra Ewelina Goś – studentka Uniwersytetu Warszawskiego, Beata Kiełczewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, Przemysław Iżycki – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, Marta  Grzybek- studentka SGGW w Warszawie, Natalia Karolak – studentka Politechniki Łódzkiej, Marcin Wójtowicz –uczeń  Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Mszczonowie, Piotr Góraj– uczeń  Technikum Łączności im. Prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego w Zespole Szkół Nr 37 w Warszawie, Sylwia Karolina Jasińska – uczennica Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół
w Mszczonowie, Beata  Zdrojewska – uczennica Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Mszczonowie, Adrian Bestydziński – uczeń  Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Mszczonowie, Emil Hotkowski – uczeń  Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego
w Żyrardowie, Łukasz Orzechowski – uczeń  Technikum Budowlanego im. Zdzisława Mączeńskiego w Zespole Szkół nr 23 w Warszawie.

Zaraz po uhonorowaniu wszystkich stypendystów dla zgromadzonych na placu papieskim mszczonowian  wystąpiła młodzież  z Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza, która  zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny,  przygotowany pod kierunkiem pani Marioli Posmyk. Słuchający koncertu stali z zapalonymi świecami, na których płonął ogień, będący iskrą  Miłosierdzia Bożego. Ten symboliczny płomień wierni mogli odpalić od papieskiej świecy, jaka przez całą Mszę  dziękczynną płonęła na ołtarzu.

O przygotowanie nagłośnienia i sceny  przy pomniku papieskim zatroszczył się Mszczonowski Ośrodek Kultury.

MM

Źródło: mszczonow.pl

13955 13956 13958 13959 13960 13961