Na sygnale

„Razem Bezpieczniej”

SabLF3WBZDVw6BvQ8aXJW środę, 24 września br., w gminnej „Powozowni”, w Radziejowicach, odbyła się kolejna z cyklu debat społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Radziejowice oraz Miasta i Gminy Mszczonów. Debata ta odbyła się w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Debata rozpoczęła się po godzinie 18-tej, powitaniem przybyłych gości i dyskutantów przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji insp. Arkadiusza Zgieba, który przedstawił przybyłym prezentację dotyczącą działalności Komisariatu Policji w Mszczonowie, a także zrealizowanych przez Policję działań za okres od 2012 r. do 1 września 2014 r. Z-ca Komendanta, w prezentacji poruszył również tematykę działań związanych z przemocą w rodzinie, oraz dotyczącą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przypomniał sylwetki i rolę policjantów zespołu dzielnicowych. Na koniec swojego wystąpienia przedstawił koncepcję poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnych. Swoje prelekcje wygłosili: Urszula Ciężka, -Wójt Gminy Radziejowice,  Wioletta Micewicz- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz oraz Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie, nadkom. Krzysztof Puszcz. O godzinie 19.00 rozpoczęła się dyskusja prelegentów wraz z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami gmin. Mieszkańcy najczęściej zgłaszali problemy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz oznakowania dróg. Na zakończenie debaty Policja przyjęła zobowiązania wskazując, które zagadnienia po dyskusji należy uznać za priorytet w ich skutecznym rozwiązaniu. Do zobowiązań tych należą: – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr. 8, prowadzącej z Mszczonowa do Radziejowic, – uregulowanie wraz z właścicielami posesji położonych w miejscowościach Krze Duże  i Kuranów zagadnień dotyczących parkowania pojazdów TIR i ich rozładunku na drogach, – oraz podjęcie działań wobec kierujących pojazdami typu TIR, którzy poruszają się „na skróty” przez miejscowość Zboiska, przejeżdżając w kierunku dzielnicy przemysłowej „rozjeżdżają” lokalne drogi.

st. post. Ewa Piątek-Kwasek

KWxhjPqTxXd4QqSf24kf SabLF3WBZDVw6BvQ8aXJ wvsHo03qjxHayc3Rz2CQ