Aktualności

Strażacka WIGILIA

15184Jesteście najliczniejszą organizacją w naszej gminie i nigdy nie zawiedliście pokładanych w Was nadziei – tak do mszczonowskich strażaków podczas spotkania opłatkowego OSP zwrócił się burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski podziękował natomiast strażakom, za to, iż potrafią czuwać i w ramach swej ofiarnej służby są zawsze gotowi nieść pomoc innym. Kapelan powiatowy jednostek OSP ks. proboszcz Sławomir Tulin życzył natomiast druhom, aby podejmowane przez nich interwencje zawsze kończyły się szczęśliwie i żeby jak najrzadziej musieli gnać co tchu na sygnale w odpowiedzi na kolejne ludzkie tragedie.
Wigilia strażacka, to już tradycja. Od lat jeszcze podczas trwania adwentu członkowie mszczonowskiej jednostki OSP zbierają się w dużej Sali Domu Strażaka, aby złożyć sobie świąteczne życzenia. Na „opłatek” przybywają najmłodsi i najstarsi druhowie. Znalezienie się przy ich stole, to zaszczyt. Gości strażakom nigdy nie brakuje. Tym razem na ich zaproszenie odpowiedzieli: wspomniani już kapłani i burmistrz Mszczonowa, a także ks. Jan Lewandowski, zastępca komendanta PSP w Żyrardowie bryg. Krzysztof Newen, starszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zbigniew Bednarek, a także inspektor ds. p.poż Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Mieczysława Korzonkowska, która otrzymała od strażaków statuetkę w podziękowaniu „za bezcenne wsparcie, które jest dowodem na istnienie ludzi dobrej woli”. Warto zaznaczyć, że świąteczne życzenia jeszcze przed oficjalnym spotkanie złożyli też druhom członkowie Zarządu zaprzyjaźnionego z OSP Klubu Sportowego Mszczonowianki. Uroczystość opłatkową poprowadził prezes gminny OSP druh Waldemar Suski. O oprawę muzyczną „opłatka” zadbała niezawodna Orkiestra Dęta OSP, która pod przewodnictwem kapelmistrza Jacka Zielonki przygotowała dla wszystkich zebranych koncert kolęd.

MM