Aktualności

Mszczonów po raz kolejny Gminą Fair Play

17616W tegorocznej XIV edycji konkursu  „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, Józef Grzegorz Kurek burmistrz Mszczonowa odebrał prestiżową nagrodę główną – Statuetkę Gmina Fair Play 2015 oraz certyfikat w kategorii „Miasteczko i Małe Miasto”. Nagrodę główną przyznaje Kapituła Konkursu dla najwyżej 3 najlepszych gmin w każdej kategorii konkursowej.
Wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystej gali finałowej w Hotelu Bristol w Warszawie (23.10.2015) .
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa otrzymanie nagrody głównej świadczy o wiarygodności i otwartości gminy na innowacyjne działania prospołeczne.
– Jestem dumny, że po raz kolejny gminie Mszczonów przyznany został tytuł i certyfikat ,,Gmina Fair Play”, będący dla nas znaczącym wyróżnieniem oraz potwierdzeniem starań, które podejmujemy na rzecz stałego polepszania infrastruktury gminnej oraz stwarzania w naszej gminie atmosfery przyjaznej inwestorom.  Przyznanie nam certyfikatu i tytułu to niezaprzeczalne potwierdzenie faktu, że działania, które podejmujemy w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów, jak również przyjęta strategia rozwoju gminy zmierzają we właściwym kierunku- tłumaczył Józef Grzegorz Kurek.
Certyfikat „Gmina Fair Play” jest wyrazem profesjonalnego podejścia gminy Mszczonów do inwestorów sprawdzone  przez niezależnych audytorów. Tytuł ten potwierdza, że każdy inwestor jest traktowany priorytetowo, a wszelkie działania prowadzone przez władze lokalne mają na celu poprawienie możliwości i warunków, nie tylko dla nowych inwestorów, ale również dla firm, które już funkcjonują na terenie gminy.
Ponadto gmina posiadająca tytuł „Fair Play” może liczyć na zwiększone zainteresowanie mediów, a także na pomoc w kreowaniu pozytywnego wizerunku samorządu w środowiskach biznesowych.
– Posiadanie certyfikatu zapewnia gminie Mszczonów pozycję wśród najlepszych samorządów na terenie województwa mazowieckiego. Certyfikat pokazuje, że realizowane przez nas działania przynoszą wymierne korzyści samej gminie, jej mieszkańcom, ale także przedsiębiorcom, którzy tu inwestują. Jest to również potwierdzenie profesjonalizmu, kompetencji i sprawności naszej kadry urzędniczej- podkreślił burmistrz Mszczonowa.
Przed ogłoszeniem tegorocznych zwycięzców konkursu, Kapituła Konkursu wyłoniła gminy, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2015 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Konkurs trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. By gmina mogła wziąć w nim udział, musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok oraz, że nie funkcjonował na ich terenie zarząd komisaryczny.
W pierwszym etapie zainteresowane gminy składały na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniały ankietę konkursową.
W trakcie drugiego etapu przeprowadzany był audyt certyfikacyjny oraz losowe badanie inwestorów działających na terenie gminy. Audytorzy konkursu podczas wizytacji we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzali wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z pracownikami Urzędu danej gminy, organizowane były również spotkania z przedstawicielami dostawców mediów, przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy i mieszkańców.
Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto konkurs ma za zadanie wskazanie polskim i zagranicznym firmom gmin, w których mogą inwestować bez obaw, inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze, a pracownicy urzędu są dobrze przygotowani merytorycznie, dzięki czemu na każdym etapie inwestycji oferują pomoc, doradztwo i opiekę.

Certyfikat „Gmina Fair Play”:
-daje prawo do posługiwania się prestiżowym logo konkursu „Gmina Fair Play”;
-umożliwia nawiązanie kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami np. uczestnikami
i laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”;
-zwraca uwagę potencjalnych inwestorów;
-buduje wizerunek gminy przyjaznej dla inwestorów;
-potwierdza profesjonalizm zarządzających gminą samorządowych menedżerów;
-umożliwia poznanie niezależnej oceny przedsiębiorców i inwestorów (badania ankietowe biznesu przeprowadzane są w gminach uczestniczących w II etapie);
-zapewnia opracowanie przez organizatorów raportu benchmarkingowego dla każdej gminy uczestniczącej w II etapie;
-umożliwia uzyskanie kluczowych argumentów w negocjacjach z inwestorami; (np. gmina jest najlepiej oceniana pod względem szybkości obsługi inwestorów w danej grupie gmin);
-zapewnia poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, innej niż ocena lokalna.
Udział w konkursie to także szeroka promocja gmin w nim uczestniczących.

Tekst: Łukasz Nowakowski, źródło: http://www.gmina.fairplay.pl

17616