Aktualności

Diamentowe urodziny MSZCZONOWIANKI rozpoczęte

21355W piątek, 17 lutego, rozpoczęły się uroczyście obchody 60. rocznicy powstania Klubu Sportowego „Mszczonowianka”. Władze, trenerzy, zawodnicy i sympatycy wzięli udział w piątkowy wieczór we Mszy Świętej, odprawionej w kaplicy pw. Świętego Ojca Pio. Eucharystię, sprawowaną w intencji mszczonowskiego ruchu sportowego, koncelebrowali ks. dr Janusz Włodarczyk i ks. Jan Lewandowski. Na zaproszenie do uczestniczenia we Mszy, wystosowanym przez komitet organizacyjny rocznicowych obchodów oraz członków Zarządu „Mszczonowianki” wraz z jej prezesem Zdzisławem Banasiakiem, odpowiedzieli burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, radni Gminy Mszczonów, starosta Wojciech Szustakiewicz, radni powiatowi, prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS Zbigniew Kozera, a także wielu przedstawicieli gminnych instytucji i organizacji. Miejsce obok ołtarza zarezerwowane zostało dla pocztu sztandarowego KS „Mszczonowianki”. Chorążym pocztu był członek Zarządu Adam Bechcicki. Reprezentanci władz klubowych w osobach prezesa Zdzisława Banasiaka, wiceprezesa Andrzeja Czeremużyńskiego, wiceprezesa Wiesława Wilczyńskiego, sekretarza Włodzimierza Radkiewicza, skarbnika Wojciecha Kwiatkowskiego, członka Zarządu – Grzegorza Siedleckiego oraz kierowników drużyn Wojciecha Grzybczaka i Marcina Zientka – zasiedli w pierwszych ławach.

Wszystkich przybyłych na rozpoczęciu obchodów 60-lecia przywitała poprzednia prezes Klubu Grażyna Korzonkowska. Zaraz po niej historię mszczonowskiego ruchu sportowego przedstawiła Barbara Gryglewska. Wzruszająca była homilia wygłoszona przez ks. dr. Janusza Włodarczyka. On sam stwierdził, że nie głosi tego dnia kazania, a raczej dzieli się z zebranymi w kaplicy swymi wspomnieniami, wrażeniami i przemyśleniami. Zaczął od tego, że Mszczonów był, jest i będzie jego miastem. Następnie opowiedział o tym, jak w jego młodości mszczonowską młodzież kształtowały kościół, szkoła, rodzina oraz boisko. Wspominał czasy, gdy każda mszczonowska ulica miała swoją drużynę, a niedzielne mecze rozgrywane zaraz po Mszy Świętej integrowały całe miasto. Podziękował także pani Barbarze Gryglewskiej za spisanie i odczytanie historii mszczonowskiego sportu. Przypomniał ponadto nazwiska wielu znanych i cenionych sportowców rodem z Mszczonowa, w tym tego, który nie tylko osiągał jednocześnie sukcesy w wielu dyscyplinach, ale słynął również z naprawiania w swoim warsztacie rymarskim uszkodzonych piłek.

Nazwisko śp. Wacława Domalskiego, wraz z całą plejadą gwiazd mszczonowskiego sportu było też wielokrotnie przywoływane podczas spotkania, jakie w siedzibie Klubu przy ulicy Brzoskwiniowej odbyło się zaraz po zakończonej Mszy Świętej. Opisując wieczór uroczystego rozpoczęcia obchodów 60-lecia „Mszczonowianki” warto jeszcze wspomnieć o podarunku, jaki po wygłoszonej homilii ks. Włodarczyk wręczył prezesowi Zdzisławowi Banasiakowi. Dyplom uznania dla twórców mszczonowskiego sportu przekazał przez księdza doktora prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński. Był to szczególnie miły gest, gdyż w całej historii lokalnego sportu rywalizacja pomiędzy drużynami (przeróżnych dyscyplin) Mszczonowa i Żyrardowa miała zawsze szczególny wymiar i wzbudzała najwięcej emocji.

Przez cały 2017 roku odbywać się będą we Mszczonowie wydarzenia związane z 60-leciem. Punktem kulminacyjnym obchodów urodzin „Mszczonowianki” będzie natomiast drugi dzień tegorocznego Jarmarku Mszczonowskiego.

Piotr Dymecki

 

Historia Klubu Sportowego „Mszczonowianka”

Do wybuchu I wojny światowej na terenie Mszczonowa istniało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którego działalność opierała się na organizowaniu imprez o charakterze rekreacyjno-pokazowym: zawodów sportowych, sztuk teatralnych, festynów i zabaw tanecznych. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zawiesiły działalność TG „Sokół”. Upadł również zorganizowany ruch sportowy. Nie znaczyło to jednak, że całkowicie upadła działalność promująca aktywność fizyczną. Spontanicznie zaczęły powstawać w mieście drużyny piłki nożnej. Pod koniec 1951 r. praktycznie każda większa ulica wystawiała swój zespół. Do 1952 r. ruch sportowy był spontaniczny. Opierał się na organizowaniu meczy towarzyskich.

W 1957 roku na zebraniu założycielskim powołano do życia Ludowy Klub Sportowy „Mszczonowianka”. W spotkaniu brało udział ponad 20 osób. Wśród nich znaleźli się przede wszystkim członkowie byłego „Sokoła” oraz inni mieszkańcy miasta interesujący się sportem i chcący znaleźć zajęcie oraz rozrywkę dla dzieci i młodzieży. W skład członków założycieli klubu weszli: Helena Czarnecka, Janina Ekert, Elżbieta Szustkiewicz, Józef Siniarski, Roman Piotrowski, Kazimierz Karczewski, Wacław Domalski, Tomasz Siekierski, Mieczysław Kłopotowski, Stanisław Przybylski, Kazimierz Szustkiewicz. Nie obeszło się również bez ingerencji Urzędu Bezpieczeństwa.

Jako pierwsze stworzono sekcje sportowe piłkarską, kolarską i motorową. Najwięcej członków zgromadziła, oczywiście, ta pierwsza grupa, która zrzeszała ponad 50 członków. Powstanie „Mszczonowianki” spowodowało, że drużyny uliczne zaczęły się łączyć. W ten sposób mógł powstać jeden, silny zespół reprezentujący barwy miasta poza jego granicami.

Dużą popularnością cieszyła się również sekcja kolarstwa, choć żaden z zawodników nie posiadał roweru wyczynowego; nierzadko pojazdy ledwie nadawały się do jazdy. Elitarną drużyną LKS „Mszczonowianka” był zespół motorowy, którego członkami byli najbogatsi mieszkańcy miasta.

W latach sześćdziesiątych XX w. nastąpił zmierzch sekcji kolarskiej i motorowej. Powstała jednak drużyna bokserska, której trenerem był Stanisław Paczkowski. Pod koniec lat sześćdziesiątych nadal najlepiej działającą sekcją była piłkarska. Funkcjonowanie „Mszczonowianki” w  latach 1975-1990 należy uznać za bardziej efektywne niż w okresie poprzednim. Został powołany Zarząd pod przewodnictwem Wacława Konarskiego. Wiceprezesem do spraw sportu został Ryszard Stusiński. Drugim wiceprezesem do spraw budowy stadionu został Ryszard Kwiecień. Stanowisko sekretarza objął Stanisław Zwierzyński. Klub prowadził wówczas cztery sekcje – piłki nożnej, siatkówki, szachów i turystyczną.

W 1977 r. została powołana sekcja brydża sportowego. Kierownikiem i instruktorem został Eryk Kiczak. W 1978 r. zorganizowano rozgrywki w tenisie stołowym. Bezapelacyjne pierwsze miejsce zajął Ryszard Stusiński. W latach 80-tych najlepiej rozwijającą się sekcją była drużyna siatkarska.

W 1988 r. w „Mszczonowiance” działają następujące sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, krajoznawczo-turystyczna, tenisa stołowego, badmintona i szachowa.

W latach 90-tych działały dwie sekcje: tenisa stołowego i strzelecka. Pierwsza z nich brała udział w rozgrywkach okręgowych Związku Tenisa Stołowego w Skierniewicach występując w klasie okręgowej. Treningi drużyny odbywały się w sali szkoły podstawowej. Sekcja strzelecka w latach 1994-1997 brała udział w cyklicznych zawodach na terenie ówczesnego województwa skierniewickiego. Ponadto, Ryszard Stusiński zorganizował na terenie miasta rozgrywki tzw. „piłkarskich piątek” i stworzył ligę, w której występowało 11 drużyn z Mszczonowa i 12 z Radziejowic. Zawody prowadzone były okresie jesień-wiosna, każda drużyna rozgrywała dwa mecze z każdym z przeciwników. Na zakończenie sezonu w czerwcu trzy pierwsze drużyny otrzymywały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundowanego przez burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka. Rozgrywki prowadzono przez trzy sezony.

Na bazie wyżej wymienionych zawodów została reaktywowana sekcja piłki nożnej pod nazwą LKS „Mszczonowianka”. 14 VII 1997 r. drużyna pod nazwą LKS „Mszczonowianka” została zarejestrowana w okręgowym Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach i przystąpiła do rozgrywek w klasie B Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach. W sezonie 97/98 wywalczyła awans do klasy A.

W tym uroczystym dniu nie można zapomnieć o władzach Klubu, które go tworzyły i rozwijały. W sześćdziesięcioletniej historii na fotelu prezesa „Mszczonowianki” zasiadali: Józef Siniarski, Mieczysław Kłopotowski, Kazimierz Szustkiewicz, Józef Dymecki, Lech Kuran, Zbigniew Sasin, Stefan Grzybek, Waldemar Kurowski, Ryszard Stusiński, Józef Grzegorz Kurek, Łukasz Koperski, Zdzisław Skoneczny, Zbigniew Bednarek, Grażyna Korzonkowska oraz obecnie kierujący pracami Zarządu Zdzisław Banasiak i Andrzej Czeremużyński.

Obecnie Klub Sportowy „Mszczonowianka” liczy ok. 200 członków i posiada jedną sekcję – piłki nożnej. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach pasjonatów footballu należących do różnych grup wiekowych, i obejmuje także drużyny żeńskie. Klub „Mszczonowianka” jest wspierany finansowo przez władze samorządowe, które od przywrócenia samorządności lokalnej mają pieczę nad jego funkcjonowaniem. Istotnym elementem jest także współpraca ze sponsorami oraz działalność gospodarcza, którą prowadzi „Mszczonowianka”. Wszystko to pozwala na zapewnienie środków na funkcjonowanie tej sześćdziesięcioletniej organizacji sportowej.

Opracowała Barbara Gryglewska

21355