Aktualności

PGE przekazała „Energetyczne Tornistry” pierwszakom

Tornistry wypełnione nie tylko „dobrą energią” 29 sierpnia przekazała pierwszoklasistom spółka PGE Dystrybucja. Uroczystość wręczenia plecaków z wyposażeniem tradycyjnie zorganizowana została w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Kolorowe wyprawki trafiły do 50 dzieci, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego personel czuwał nad sprawnym przebiegiem odbierania upominków. Ich wręczenia dokonali wspólnie Dyrektor Rejonu Energetycznego Żyrardów Piotr Bogumił i Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.

Spotkanie w sali klubowej MOK było elementem już szóstej edycji akcji „Energetyczny Tornister”, w ramach której PGE sponsoruje zakup artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów. Jak podkreślała Bożena Matuszczak-Królak, która koordynuje program z ramienia PGE, firma chce nie tylko dawać, ale także uczyć najmłodszych. Właśnie dlatego po wręczeniu tornistrów inspektor BHP opowiadał dzieciom o zasadach bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych. Nie mogło także zabraknąć stałego punktu spotkania, czyli wierszowanych zagadek. Ci, którym udało się zgadnąć odpowiedzi, otrzymywali od pracowników PGE dodatkowe, drobne upominki. Podczas spotkania pierwszoklasiści mogli również przymierzyć specjalistyczne ubranie elektryka i przekonać się, że jego praca jest „ciężka” nie tylko metaforycznie. Na zakończenie na wszystkie dzieci i ich rodziców czekał słodki poczęstunek również ufundowany przez PGE.

„Energetyczny Tornister”, to akcja, która niesie nie tylko materialną pomoc dla potrzebujących. Spotkanie w MOK pokazało, ile radości może przynieść zwykłe dzielenie się – nie tylko obdarowanemu, ale i ofiarowującemu. Tego dnia wszyscy bowiem opuszczali salę z uśmiechem na twarzy oraz „dobrą energią” w sercu.

Dagmara Bednarek, GCI