Aktualności, Edukacja

Reformy oświaty gmina nie odczuła

Analiza wydatków na oświatę oraz ocena przygotowań do nowego roku szkolnego były głównymi tematami posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które odbyło się  we wtorek (8.08). Podczas dyskusji omówiono między innymi przebieg reformy oświaty na terenie gminy. – Prawie jej nie odczuliśmy – ocenia Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

 

Wykonanie wydatków oświatowych w pierwszym półroczu wyniosło 49 procent.

– W drugim półroczu wykonanie będzie większe ponieważ przybywają nowe oddziały przedszkolne w nowodobudowanej części szkoły podstawowej. Oddziałów będzie dziesięć. Będą zatrudnione nowe osoby – nauczyciel i pomoc nauczyciela – wyjaśnia Ewa Zielińska, dyrektor CUW.

W pierwszym półroczu największe wydatki związane były z funkcjonowaniem szkół. W przypadku szkół podstawowych sięgnęły 3,7 mln zł, a gimnazjów 1,7 mln zł. Dowóz uczniów kosztował gminę 324 tys. zł. Z czego około 150 tys. zł przeznaczono na zakup biletów miesięcznych.

– Rodzice bardzo chętnie korzystają z naszego dowozu – przyznaje Ewa Zielińska.

Dotyczy to zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych. Na stypendia socjalne wydano 51 tys. zł, a stypendia motywacyjne kosztowały budżet gminy 37 tys. zł.

– We wrześniu ma się ukazać lista rankingowa. Wówczas dowiemy się czy dostaniemy dotację z Unii Europejskiej na cztery nowe oddziały przedszkolne – mówi Ewa Zielińska. – Staramy się oszczędnie gospodarować pieniędzmi – zapewnia.

Trwa też oczekiwanie na ostateczną liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym. Na razie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Mszczonowie zostało zapisanych 29 dzieci. W ubiegłym roku było ich około 80. 50 dzieci zostało zapisanych do oddziałów w innych przedszkolach.

– 29 dzieci to o czworo za dużo na jeden oddział, a trochę za mało, by tworzyć dwa. Czekamy. Zwykle w drugiej połowie sierpnia zgłaszają się jeszcze rodzice i zapisują dzieci do zerówek – mówi Ewa Zielińska.

Gmina udziela dotacji dla żłóbków i przedszkoli na terenie gminy. Dwa kluby dziecięce otrzymały  12 900 zł. Dotacje dostały też Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia – 342 tys. zł (75 proc. kosztów przewidzianych na jedno dziecko w samorządowym przedszkolu) oraz Przedszkole Publiczne Bajkowa Kraina  – 246 tys. zł (100 proc. kosztów przewidzianych na jedno dziecko w samorządowym przedszkolu). W pierwszym z nich uczęszcza od 80 do 100 dzieci, w drugim jest 47-48. Z rozliczeń międzygminnych wynika też, że przedszkola na terenie gminy Mszczonów cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców sąsiednich gmin.

 Jeśli nasze dzieci korzystają z edukacji przedszkolnej na terenie innych gmin zwracamy koszty i odwrotnie. Zdecydowanie więcej środków nasza gmina otrzymała z innych gmin niż wypłaciła. W przypadku przedszkoli niepublicznych to kwota ponad 67 tys. zł. Zapłaciliśmy innym gminom prawie 13 800 zł – informuje dyrektor CUW. – Te proporcje mogą jeszcze trochę się zmienić – dodaje.

Jak wyjaśniała, weryfikowane są też informacje dotyczące zamieszkania danego dziecka. Istotne jest bowiem zamieszkanie, a nie zameldowanie.

 

Przygotowanie do roku szkolnego

Największa zmiany dotyczy reformy oświaty i związanej z nią likwidacji gimnazjów. W ich miejsce wchodzą ośmioletnie szkoły podstawowe. W gminie Mszczonów szkoły będą miały różną strukturę organizacyjną. Od września, każdy trzylatek będzie też miał prawo do edukacji przedszkolnej. Dzięki rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej przybędą cztery oddziały. To bardzo pomogło. Wszystkie dzieci zostały przyjęte.

– Do szkół na terenie gminy pójdzie ponad 1 630 dzieci, które trafią do 79 oddziałów. W przedszkolu miejskim jest zapisanych 240 dzieci. Jest też kilkanaście dzieci w wieku 2,5 lat. Jest miejsce, są dobre warunki – informuje dyrektor CUW.

Likwidacja gimnazjów nie odbiła się na zatrudnieniu nauczycieli. Nauczyciele gimnazjów stali się nauczycielami szkół podstawowych.

– Nie było sytuacji, by dyrektorzy musieli kogoś zwolnić. Mamy w tej chwili stabilną kadrę. Rozwiązanie, które przyjęliśmy w gminie było najlepsze, bo daliśmy nauczycielom poczucie bezpieczeństwa. Reformy prawie nie odczuliśmy. Gimnazja i szkoły podstawowe mieliśmy w tym samym budynku – ocenia Ewa Zielińska.

Zdaniem przewodniczącej komisji oświaty problem pojawił się w gminach, które miały gimnazja w oddzielnych budynkach. Zgadza się z tym burmistrz.

– Ministerstwo zrobiło błąd, że nadało priorytet szkołom podstawowym. Powinien o tym decydować  wójt lub burmistrz. Jeśli wójt chce przenieść uczniów ze szkoły podstawowej do gimnazjum, gdzie  są lepsze warunki rodzice się nie zgadzają. W wielu gminach w Polsce nowe gimnazja będą stały puste a podstawówki będą pękały w szwach. Powinien w takich sytuacjach ingerować kurator, który oceniłby warunki. Wszędzie powinien być zdrowy rozsądek – ocenia Józef Grzegorz Kurek.

Zainteresowanie Barbary Gryglewskie wzbudził program nauczania oraz liczba godzin przedmiotów.

– Ile jest godzin fizyki w siódmej klasie – pytała przewodnicząca.

Z informacji udzielonej przez dyrektor CUW wynika, że uczniowie będą mieli dwie godziny fizyki. Nadal będą też mogli korzystać z godzin bibliotecznych czy pomocy psychologa.

– Staraliśmy się utrzymać liczbę godzin porównywalnie z rokiem ubiegłym – mówi Ewa Zielińska.

Dobrą informacją dla rodziców są też zasady dotyczące funkcjonowania świetlic. Najdłużej działająca świetlica zaplanowana jest we Mszczonowie. Będzie działać do godziny 17. Gdyby pojawiła się konieczność dodatkowego wydłużenia jej pracy istnieje taka możliwość. W przedszkolu, niektóre oddziały przedszkolne będą miały wydłużony czas pracy do godziny 17. Wszystko po to, by dzieci rodziców pracujących miały zapewnioną opiekę.

Zmiany w dowozie mogą dotyczyć tylko Osuchowa, bo ubędzie tam jeden rocznik. Dzieci będą dowożone do Piekar i Lutkówki. Planowana jest też pomoc materialna – wyprawka szkolna. Będą też bezpłatne podręczniki. W każdej szkole znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W ubiegłym roku były one doposażane. Bez zmian funkcjonować będzie dożywianie. W szkole w Mszczonowie funkcjonować będzie stołówka. W pozostałych placówkach catering.

Wakacje wykorzystano na przeprowadzenie remontów w szkołach. Prace prowadzone przez szkoły skończą się do września.

– W pierwszej kolejności, te wynikające z przeglądów budowalnych – mówi dyrektor CUW.

Duże inwestycje robi też gmina. W szkole w Piekarach i Osuchowie jest termomodernizacja. Inwestycje prowadzone są też w oddziale przedszkolnym w Osuchowie oraz w miejskim przedszkolu.

– Pojawił się problem z wyposażeniem nowych oddziałów przedszkola. Firmy, które wygrały przetarg wycofywały się z podpisania umowy – informuje Ewa Zielińska.

– Mniejsze firmy musiały zniknąć, bo ostatnie trzy lata były chude. Teraz wzrosło zapotrzebowanie i zrobił się problem – ocenia Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

 

W komisji wzięli udział radni Barbara Gryglewska, przewodnicząca komisji oświaty, radni Andrzej Osial, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Krzysztof Krawczyk i Robert Głąbiński. Obecny był również Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. Informacje oświatowe referowała Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI