Aktualności, Edukacja

Dziesięć tysięcy dla nauczyciela i pięć dla szkoły

Samorząd Województwa Mazowieckiego chce docenić kreatywne szkoły i nauczycieli. Służyć ma temu konkurs „Edukreator na Mazowszu”. Jest on skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Nabór wniosków potrwa do 6 listopada.

Upowszechnianie dziedzictwa narodowego i ochrony kultury, oryginalne lekcje wybiegające poza ogólne ramy nauczania, wspieranie rozwoju twórczego myślenia uczniów, integrowanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego to tylko niektóre kryteria oceny placówek szkolnych, które zgłoszą się do konkursu.

– Chcemy, aby mazowieckie szkoły były miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje pasje, a nauka była przyjemnością. Organizujemy konkurs „Edukreator na Mazowszu” nie tylko z myślą o nagradzaniu, ale również promocji nowych, oryginalnych pomysłów wprowadzanych przez nauczycieli – zachęca marszałek Adam Struzik.

„Edukreator na Mazowszu” organizowany jest w czterech kategoriach: kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej oraz kreatywna szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. Kandydatem do tytułu może być osoba, która wyróżnia się wyobraźnią, pomysłowością oraz niebanalnym sposobem prowadzenia lekcji. Natomiast szkoły powinny stwarzać przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia, a także być miejscem, w którym rozwijane są ich talenty i umiejętności. W trakcie weryfikacji zgłoszeń można zdobyć maksymalnie 50 punktów.

– Promujemy szkoły, które z własnej inicjatywy dużo robią, by edukować młodzież m.in. w zakresie kultury. Chcemy nagrodzić te placówki, które robią coś więcej niż realizowanie podstawy programowej. Szkoły, które inspirują, rozwijają i poszerzają horyzonty – mówi Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM w Warszawie. – Na Mazowszu działają liczne grupy literackie, teatry, które pozwalają angażować społeczność szkolną na rzecz ochrony kultury.

Dla laureatów przewidziano nagrody finansowe. Zwycięzcy w kategorii kreatywnych nauczycieli otrzymają po 10 tys. zł, z kolei nagrodzone szkoły po 5 tys. zł.

– Będziemy starali się nagradzać i promować projekty, które w sposób nowatorski zachęcą młodych ludzi do udziału w kulturze nie tylko biernego, ale również jej współtworzenia. Chcemy znaleźć najciekawszy pomysł realizowany w tym zakresie na Mazowszu – podkreśla Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM w Warszawie.

Nabór wniosków potrwa do 6 listopada tego roku. Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Oprac. jp, GCI; źródło: Urząd Marszałkowski w Warszawie