Sport, Uncategorized

Grand Prix Mszczonowa w tenisie stołowym!

Cykl „GRAND PRIX” Mszczonowa edycja 2017/2018 składający się z 7 turniejów rozpocznie się turniejem w sobotę 23.09.2017r. na sali gimnastycznej OSiR-u przy ul. Szkolnej 1 w Mszczonowie. Początek turnieju o godz. 10.00.

Turniej będzie prowadzony w 5 kategoriach wiekowych:

  • Młodzicy    – szkoła podstawowa (do IV ligi włącznie)
  • Młodziczki – szkoła podstawowa (do IV ligi włącznie)
  • Juniorzy     – gimnazjum i liceum (do IV ligi włącznie)
  • Juniorki      – gimnazjum i liceum (do IV ligi włącznie)
  • „OPEN”      – do  IV ligi włącznie – dla wszystkich

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości startujących zawodników i zostanie ustalony przez organizatora. Jeden zawodnik/-czka może wystartować tylko w dwóch konkurencjach – w swojej kategorii wiekowej i w „Open”. W turnieju „GRAND PRIX” Mszczonowa prawo startu mają wszyscy amatorzy oraz zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych do IV-ej ligi włącznie. Zawodnicy, którzy w sezonie 2016/17 brali udział w rozgrywkach III ligi lub wyższej, nie mogą brać udziału w turnieju.

Terminy następnych turniejów:

  • Październik – 28.10.2017r.
  • Listopad – 25.11.2017r.

Terminy rozgrywania turniejów w 2018 roku podane będą na początku marca 2018r. na stronie OSiR Mszczonów.

Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyjmowane do godz. 9.30 bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.  Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie u p. Dariusza Biernackiego – instruktora tenisa stołowego pod numerem tel. 784-061-659.

Wpisowe do turnieju wynosi 5 zł za każdą konkurencję młodzieżową (młodzicy, młodziczki, juniorzy, juniorki) oraz 10 zł w kategorii Open. Najsłabszy wynik lub jedna nieobecność w całym cyklu „Grand PRIX” Mszczonowa nie będzie zaliczany do punktacji ogólnej GP.

Opłatę startową za trzy pierwsze turnieje „Grand Prix” Mszczonowa 2017/2018, tj. 15 zł lub 30 zł od jednej konkurencji (wrzesień – listopad), wpłaca się bezpośrednio przed rozpoczęciem cyklu „Grand Prix” Mszczonowa na pierwszym turnieju w dniu 23.09.2017.  

Ze względu na ograniczoną pojemność sali, ilość miejsc w turnieju jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Wspaniałe, wartościowe nagrody rzeczowe oraz puchary będą przyznane za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. Organizator OSiR Mszczonów ufunduje puchary, natomiast wartość nagród rzeczowych będzie uzależniona od ilości zawodników startujących w „Grand Prix” Mszczonowa. W czasie trwania każdego turnieju „Grand Prix” zawodnicy otrzymają słodki poczęstunek i napoje.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych !!!

Dariusz Biernacki – instruktor tenisa stołowego