Aktualności, Wydarzenia, Edukacja

Uroczysty początek nowego roku szkolnego

Początek września zawsze oznacza, że po wakacyjnej przerwie uczniowie powracają do szkolnych murów. Uroczystość rozpoczęcia zajęć w tym roku odbyła się w nietypowym terminie, w poniedziałek, czwartego dnia miesiąca, a nie pierwszego, jak to zazwyczaj bywa.

Szkoła Podstawowa, z uwagi na niesprzyjającą aurę, spotkała się na płycie hali sportowej. Po raz pierwszy w jednym miejscu zebrali się uczniowie połączonych w jedną placówkę klas 0-7 i oddziałów gimnazjalnych. Było elegancko i gwarno, ponieważ Szkoła Podstawowa w nowym roku liczyć będzie 849 wychowanków.

Wszystkich uczniów powitała dyrektor Agnieszka Walczyńska-Łoś, która na początek przypomniała założenia reformy oświatowej. Właśnie za jej sprawą tegoroczne rozpoczęcie zajęć odbywało się w tak licznym gronie. Dyrektor Szkoły Podstawowej przedstawiła także wychowawców klas „zerowych”, pierwszych i czwartych a także przypomniała, w których budynkach uczyć się będą poszczególne oddziały. W murach „podstawówki” pozostają roczniki 0-5. Lekcje w budynku gimnazjum pobierać będą klasy 6-7 oraz oddziały tej szkoły. Dyrektor Walczyńska-Łoś przedstawiła również swoich zastępców. Nad klasami początkowymi nadzór sprawować będzie Jolanta Zielonka, oddziałami 4-6 opiekować się będzie Krystyna Wójcik, a najstarszymi wychowankami (7 i gimnazjalne) – Anna Rusinowska. Kierująca funkcjonowaniem placówki opowiedziała także zebranym nauczycielom, rodzicom i uczniom o pracach remontowych i zakupach wyposażenia, których dokonano w okresie wakacyjnym. Na zakończenie życzyła wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym i zaprosiła wszystkich podopiecznych na spotkania z wychowawcami w pracowniach.

Uroczyste rozpoczęcia nowego roku miały także miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych, które znajdują się na terenie Mszczonowa. Naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów rozpoczęło 101 uczniów, podzielonych na cztery oddziały. W Zespole Szkół, obejmującym Technikum (10 oddziałów – 230 wychowanków) oraz Branżową Szkołę I Stopnia i Zasadniczą Szkołę Zawodową (3 klasy – 83 podopiecznych), początek roku szkolnego był także czasem zmian organizacyjnych. Po piętnastu latach z funkcji dyrektora ZS ustąpiła Marianna Sosińska, którą na tym stanowisku zastąpiła Dorota Powązka. Nauczyciele, rodzice i uczniowie gorąco dziękowali byłej kierującej szkołą za wspólne lata pracy i nauki. Podobnie, jak w każdej szkole, po oficjalnej uroczystości, podopieczni udali się do swoich pracowni na spotkania z wychowawcami.

Dagmara Bednarek, GCI