Aktualności, Wydarzenia

Ulica Warszawska zyskała nowy wygląd

Niedawno zakończyły się prace w ramach projektu „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”, który był realizowany z dofinansowaniem otrzymanym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 923 727 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa to 943 194 zł.

W ramach projektu przeprowadzono prace, które objęły przebudowę drogi na odcinku 891 metrów bieżących. Roboty polegały na wykonaniu m.in. jezdni o szerokości 5,5 m, ścieżki rowerowej, chodników po obydwu stronach ulicy, wygospodarowaniu nowych miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej, sześciu przejść dla pieszych (5 wyposażonych w azyle) oraz oświetlenia ulicznego. Wszystkie planowane zadania zostały zakończone i odebrane we wrześniu 2017 r.

Dagmara Bednarek, GCI