Edukacja

Przedszkolaki uczą się pierwszej pomocy

W dniu 6 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je wykwalifikowany ratownik medyczny w towarzystwie uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie. Podczas zorganizowanego spotkania dzieci mogły poczuć się, jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć i utraty świadomości. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pana ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.

Iwona Dziuba