Aktualności

PKP Intercity partnerem mszczonowskiego Zespołu Szkół

W poświąteczny czwartek w Zespole Szkół w Mszczonowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Właśnie 5 kwietnia podpisany został list intencyjny, którego sygnatariuszami zostali starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, przedstawiciele firmy PKP Intercity oraz dyrektor ZS Dorota Powązka. Efektem podpisania dokumentu będzie nawiązanie współpracy pomiędzy tymi instytucjami w zakresie otwarcia nowego kierunku edukacji – technika elektroenergetyka transportu szynowego.

Uroczystość otworzyła dyrektor Dorota Powązka, która powitała przybyłych gości. Wśród niech znaleźli się: starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, dyrektor powiatowego Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz, sekretarz gminy Zofia Krukowska, dyrektor GCI Beata Sznajder, ksiądz proboszcz Sławomir Tulin i dyrektor LO w Mszczonowie Mariola Mońko. Ponadto, na sali zasiedli też pedagodzy z zaprzyjaźnionych szkół a także nauczyciele i uczniowie ZS.

Starosta Wojciech Szustakiewicz w swoim wystąpieniu wyraził radość z tego, że Zespołowi przybywa nowy partner – firma o tak ugruntowanej pozycji na rynku. Prowadzący szkoły średnie podkreślił, że będzie to ważna współpraca, ponieważ zaowocuje nowym kierunkiem nauczania, którego absolwenci znajdą zatrudnienie w PKP Intercity.

Dyrektor Adam Lemiesz podsumował targi edukacyjne „Dobre Szkoły Blisko Ciebie”, które odbyły się w żyrardowskiej Resursie 23 marca. Były one okazją do zaprezentowania się wszystkich szkół z terenu powiatu. Jak podkreślał dyrektor Lemiesz, ucieszyło go duże zainteresowanie gimnazjalistów – na targach pojawili się uczniowie wszystkich, okolicznych placówek kształcących na tym poziomie. Swoje wystąpienie zakończył prezentacją krótkiego filmu z targów, który pokazywał dwóch, dużych partnerów powiatowych szkół – PKP Intercity i Energo.

Kolejnym punktem programu była prezentacja specyfiki zawodu technika elektroenergetyka transportu szynowego, której dokonała dyrektor Powązka. Przyszli absolwenci będą posiadali umiejętności w zakresie m.in. montowania i eksploatacji sieci zasilających doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych; wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego; prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego; montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych oraz wykonywania napraw środków transportu szynowego. Uczniowie kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego będą wykonywać pracę na zewnątrz i w budynkach, indywidualnie i w zespołach. Wśród ich przyszłych stanowisk pracy znajdą się takie, jak: technik, mechanik, konserwator, handlowiec, wykonawca, maszynista, konduktor, kierownik pociągu, kasjer, dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych. Dyrektor Powązka przedstawiła także, jakie kwalifikacje uzyskają absolwenci nowego kierunku: E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej i E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.

Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Ewa Boguszewska-Jaczewska zaprezentowała zebranym firmę PKP Intercity. Spółka ta istnieje od 1 września 2001 r. i obecnie zatrudnia ok. 8 tys. osób. PKP Intercity, to największy w Polsce operator kolejowy, który umożliwia podróżowanie pomiędzy dużymi miastami, miejscowościami turystycznymi a nawet po całej Europie. Zgodnie z przedstawionymi danymi, w 2017 r. z usług firmy skorzystało 42,8 mln osób a pasażer przejechał średnio 250 km. Spółka posiada bardzo różnorodny tabor obejmujący nie tylko szybkie Pendolino, ale także nowoczesne pociągi FLIRT3 i PesaDART. W perspektywie do 2023 r. PKP Intercity na modernizację swojego taboru wyda ok. 7 mld zł. Posiadane przez spółkę Pendolino pobiło rekord prędkości w Polsce – rozpędziło się do 293 km/h.

Na zakończenie spotkania starosta Szustakiewicz i dyrektor Powązka podpisali list intencyjny, który przywieźli ze sobą przedstawiciele PKP Intercity. Uroczystą chwilę zwieńczył poczęstunek dla zaproszonych gości, podczas którego mogli oni m.in. spróbować okolicznościowego tortu z rysunkiem Pendolino, który był popisem mszczonowskich cukierników.

Dagmara Bednarek, GCI