Aktualności, Wydarzenia

Niepodległa Polska w Mszczonowie

Obchody 100 -lecia Niepodległości 11 listopada były wyjątkowym czasem w całej Polsce. Nie brakowało oficjalnych uroczystości, które odbywały się w wielkich miastach i małych miasteczkach. Nie inaczej było w Mszczonowie.

Sto lat Niepodległości Polski to wielkie święto dla wszystkich Polaków. Pojawienie się Polski na mapach po 123 latach nie istnienia co roku przypomina nam święto 11 listopada. Obecnie jako wolny naród, doceniamy upór, jaki mieli nasi przodkowie w odzyskaniu Niepodległości. 100 lat, które w tym roku mija, odkąd Polska znów ma swoje granice, jest tym większym świętem, które jednoczy nas, jako ludzi celebrujących i tworzących kolejne rozdziały historii kraju.

Piękno tego wyjątkowego wydarzenie podkreślono zostało w całej Polsce. Władze gminy Mszczonów podkreśliły rangę tegorocznego Święta Niepodległości wyjątkowym programem. Nie zabrakło w nich tradycyjnych lokalnie punktów, ale również elementów zwiększających świadomość społeczną tak znaczącego jubileuszu.

Oficjalne obchody Święta Niepodległości nie mogły odbyć się w innym miejscu. Plac Józefa Piłsudskiego stał się idealnym miejscem do meldunku druha Grzegorza Koperskiego do burmistrza Józefa Grzegorza Kurka o gotowości do rozpoczęcia uroczystości patriotycznych. Polska flaga została wciągnięta na maszt przed ratuszem przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego.

Wszyscy zebrani przemaszerowali tłumnie do kościoła farnego pw. Świętego Jana Chrzciciela, gdzie dziekan Dekanatu Mszczonów, proboszcz Parafii Farnej, Tadeusz Przybylski i proboszcz Parafii pw. Świętego Ojca Pio, ksiądz Sławomir Tulin odprawili mszę w intencji Ojczyzny.

Rangę mszy podkreślały powiewające sztandary organizacji i instytucji, które zawsze chętnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach patriotycznych. Nie inaczej było i tym razem. Odśpiewany na koniec Hymn Sybiraków spowodował poruszenie wśród zebranych którzy powstali przy pierwszych jego dźwiękach.

Patriotyczny pochód doprowadził zebranych do kolejnego punktu programu obchodów Niepodległości, gdzie jako pierwszy do zebranych przemawiał Łukasz Koperski, Przewodniczący Rady Miejskiej. Bardzo ważnym było przemówienie burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, który podkreślał nie tylko szalenie ważne dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako Ojca Niepodległości Polski, ale również Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

Przywołanie tak znaczących, a jednocześnie tkwiących w konflikcie postaci z kart naszej historii, było preludium do wspomnienia o potrzebie jednoczenia się Polaków jako jednego narodu. Nawiązanie do sytuacji ogólnopolskiej często przejawia się również w mniejszych miastach, co doskonale zauważył burmistrz.

Po przemówieniach przyszedł czas na punkt, na który czekali wszyscy mieszkańcy Mszczonowa – odsłonięcie popiersia Józefa Piłsudskiego. Symbolicznego odsłonięcia dokonał burmistrz, Józef Grzegorz Kurek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Łukasz Koperski. Towarzyszyli im również Maja i Jakub, przedstawiciele najmłodszego pokolenia mieszkańców.

Pomnik ma nie tylko wymiar symboliczny, ale buduje historię dla potomnych. Popiersie to także miejsce ukrycia kapsuły czasu, którą z okazji 100-lecia Niepodległości tworzyli wspólnie mieszkańcy miasta. Ukryto w niej oficjalne dokumenty, a także rysunki uczniów przedstawiające wizję Mszczonowa w roku 2118. I choć sama idea jak najbardziej zasługuje na docenienie, samo chowanie kapsuły miało bardzo skromny charakter, który przez wielu uczestników nie został nawet zauważony.

Odsłonięcie pomnika dało też początek nowej tradycji składania przy nim kwiatów z okazji Święta Niepodległości. Zapoczątkowali ją burmistrz wraz z przewodniczącym RM, starosta Wojciech Szustakiewicz wraz z radnymi Rady Powiatu – Krystyną Penczonek i Klaudiuszem Stusińskim, leśników na czele z nadleśniczym Nadleśnictwa Grójec Piotrem Kuterą.

Jak w każdym mieście, również z Mszczonowie przyłączono się do ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania Hymnu Polski. Wśród odśpiewywanych tego dnia pieśni nie zabrakło również „Roty”, którą zarządził prezes Zarządu Powiatowego OSP, Waldemar Suski. Innym punktem obchodów był również narodowy taniec „Polonez”, w którym wzięli udział reprezentanci Rady Miejskiej, a także dzieci i młodzież z Miejskiego Ośrodka Kultury.

W obchody włączył się również mszczonowski oddział Związku Hodowców Gołębi, którego członkowie wypuścili w niebo 100 gołębi krążących nad Placem Piłsudskiego.

Oficjalne obchody Święta Niepodległości stały się też doskonałą okazją do wręczenia odznak „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”, którymi za swoje osiągnięcia zostali uhonorowani wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski i Zdzisław Banasiak, prezes KS „Mszczonowianka”.

Po tej części programu wszyscy zostali zaproszeni na grochówkę przygotowaną przez miejskich rekonstruktorów. Niestety ta cieszyła się tak dużym powodzeniem, że szybko jej zabrakło.

Tego dnia nie zabrakło jednak innych atrakcyjnych punktów programu, jak choćby program artystycznych Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, w którym przygotowano bogate świadectwo kultury polskiej w wykonaniu mieszkańców Mszczonowa zaangażowanych w działalność kulturalną. I tak można było uczestniczyć w spektaklu „Krzyk Białego Orła”, przygotowanym przez uczniów, czy koncercie „Legiony” zespołu Redlin. Wspominanie dobrze wszystkim znanych, choć nie słyszanych na co dzień pieśni i piosenek patriotycznych zebrały sali widowiskowej tłumy gości, co pokazało, jak ważnym świętem dla mieszkańców Mszczonowa był 11 listopada.

Zaangażowanie władz miasta, a przede wszystkim jego mieszkańców w całość obchodów pokazała siłę jaka drzemie w naszej społeczności. Rola historii w budowaniu społeczeństwa i podtrzymywanie tradycji ma ogromną rolę dla poczucia jedności tak w budowaniu patriotyzmu na skalę ogólnopolską i do lokalnej przynależności.

Autor: Weronika Lipka dla Mszczonów24h.pl
Zdjęcia: Kamil Bechcicki, Mateusz Urbaniak